Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

margharett
4792 9260 500
Reposted fromoll oll viaundonee undonee
0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

margharett
Reposted fromtfu tfu viakerosine kerosine
margharett
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
margharett
margharett
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viairmelin irmelin
margharett
Reposted fromFlau Flau viatelewizjaklamie telewizjaklamie
margharett
2564 98fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaargasek argasek
margharett
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viaWarpRider WarpRider
0998 b463
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
margharett

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viajethra jethra
margharett
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viajethra jethra
margharett
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
margharett
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viabatgirl batgirl
margharett
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
margharett
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
margharett
2204 d6e8
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viaxannabelle xannabelle
margharett
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaxannabelle xannabelle
margharett

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
margharett
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl