Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

margharett
9480 8fa3
Reposted fromMatijaszek Matijaszek
margharett
mogłabym się do Ciebie odezwać. chciałabym. problem w tym, że nauczyłam się nie prosić o uwagę ludzi, którzy nie chcą mi jej dać.
— smutne to
Reposted fromkaygatsby kaygatsby
margharett
5134 eb34
jakkolwiek 
Reposted fromxopolly xopolly

June 21 2015

margharett
4624 228f
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 08 2015

margharett
9923 a60a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagriseldis griseldis
margharett

- A Ty jak się masz? - spytał Puchatek

- Nie bardzo się mam - odpowiedział Kłapouchy - Już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał

margharett
margharett
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsotired sotired viaszmaragdowykot szmaragdowykot

June 07 2015

margharett
2712 f7b6 500
Reposted fromAgnik Agnik vialikeknives likeknives
4413 a207 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagriseldis griseldis

May 25 2015

margharett
margharett
2018 ebbb
Reposted frompustemysli pustemysli viamoya moya
margharett
margharett
margharett

May 21 2015

margharett
1583 9f0d
margharett

674/2015

Zranionym sercom... - Adam Asnyk

Zranionym sercom potrzeba 
Błękitów nieba, 
Skrzydlatej modlitwy gońca, 
Pogodnych uśmiechów słońca, 
Ciszy bez końca...

Lub burzy- która przygłuszy 
Żrący ból duszy, 
I czarnej, wyjącej nocy, 
Co będzie osłonić w mocy 
Ich płacz sierocy...

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viagoby goby
margharett
4615 ba06 500
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viagoby goby
margharett
8768 a991 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagoby goby
margharett

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl