Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

margharett
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaPicki91 Picki91
margharett
6977 9e05 500
margharett
8802 3cf2 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
margharett
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
margharett
7225 e86d
Reposted fromkeik keik viaOkery Okery
margharett
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viamyfuckingreality myfuckingreality
margharett
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 10 2018

margharett
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult

June 19 2018

margharett
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
margharett
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawbrewzasadom wbrewzasadom

June 09 2018

margharett
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianiskowo niskowo
margharett
6230 61af 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
margharett
Reposted fromHmZ HmZ vianiskowo niskowo
margharett
9309 b13b 500
Reposted fromstroschek stroschek viaZircon Zircon
margharett
4794 040c 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
margharett
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
margharett
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
margharett

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja vianiskowo niskowo
margharett
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart vianiskowo niskowo
margharett
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl