Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

margharett
6839 ea37
Reposted byki-adiecceuse-useless-mind
margharett
6837 d201
Reposted byki-adiecceuse-useless-mind

April 06 2017

margharett
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaszmaragdowykot szmaragdowykot
margharett

Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć

Spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać

Gdy mą pierś otworzysz?

— Julian Alfred Pankratz wicehrabia de Lettenhove
Reposted fromgreywolf greywolf viaxannabelle xannabelle
margharett
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaxannabelle xannabelle
margharett
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
margharett
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaxannabelle xannabelle
margharett
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaxannabelle xannabelle

March 30 2017

margharett

March 27 2017

margharett
Jak wygląda dzisiaj twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viamadadream madadream
margharett
Posyłam kwiaty - niech powiedzą one To, czego usta nie mówią stęsknione!
— Adam Asnyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
margharett
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viamadadream madadream

March 26 2017

margharett
0315 6b62
Reposted fromstolpstein stolpstein vialikeaghost likeaghost
margharett
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viajestemjeden jestemjeden
margharett
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
margharett
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viajestemjeden jestemjeden
margharett
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
margharett
9517 0227
Reposted frommesoute mesoute viajestemjeden jestemjeden
margharett
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajestemjeden jestemjeden
margharett
9064 fb1c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl