Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

margharett
0315 6b62
Reposted fromstolpstein stolpstein vialikeaghost likeaghost
margharett
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viajestemjeden jestemjeden
margharett
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
margharett
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viajestemjeden jestemjeden
margharett
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
margharett
9517 0227
Reposted frommesoute mesoute viajestemjeden jestemjeden
margharett
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajestemjeden jestemjeden
margharett
9064 fb1c 500
margharett
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viajestemjeden jestemjeden
margharett
Ja po tych wszystkich latach naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć - bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Tomek Beksiński w liście do Ewy Kikty
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele vialikeaghost likeaghost
margharett

Nie trafiła mi się nigdy
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem

- Adam Ziemianin

  Reposted frominstitches institches vialikeaghost likeaghost
  margharett
  Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
  I niech przyjdzie piąta,
  o ile mamy dalej żyć.
  — Wisława Szymborska
  Reposted fromk-achna k-achna vialikeaghost likeaghost
  margharett
  Ta monotonia już tak trwa kolejny wieczór
  Pusty pokój w czterech ścianach sama jestem
  Nie powiedziałam że ten stan daje mi spokój.
  — Pawbeats ft. VNM, Masia - Monotonia
  Reposted fromlady-fraser lady-fraser vialikeaghost likeaghost
  margharett
  Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać.
  — Marek Grechuta
  Reposted fromP4RIAS P4RIAS vialikeaghost likeaghost
  A kiedy będzie źle, nie puść mnie.
  — Piotr Rogucki (via boldwhisper)
  Reposted fromshitsuri shitsuri vialikeaghost likeaghost

  March 23 2017

  margharett
  Zmiana nie jest najgorsza. Należy się niepokoić, gdy nic się nie zmienia.
  — C.C. Hunter
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamay29th may29th
  margharett
  Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
  — Nancy McWilliams
  Reposted fromborn2die born2die viamay29th may29th
  margharett
  Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
  — Mały Książe
  Reposted fromimyours imyours viamay29th may29th
  margharett
  To czas, jaki poświęciłeś swojej róży, czyni ją tak ważną
  — Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"
  margharett
  0821 f385 500
  Reposted fromzawszecostak zawszecostak viamay29th may29th
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl