Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

4135 a40a
Reposted fromselkies-song selkies-song viabalu balu
margharett
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
margharett
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
margharett
5796 7be3
easy way math
Reposted frombecurious becurious via4777727772 4777727772
margharett
Człowiek odnosi w życiu wiele ran. Najgorszymi spośród nich są te, których nie widać, gdyż pozostają ukryte na dnie ludzkiej duszy.
— Hanni Münzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
margharett
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via4777727772 4777727772
margharett
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio via4777727772 4777727772
margharett
margharett
8787 90df
Reposted fromPatriiis Patriiis via4777727772 4777727772
margharett
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via4777727772 4777727772
margharett
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles via4777727772 4777727772

September 21 2018

margharett
6279 239f 500
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viaelinela elinela
margharett
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaoll oll
margharett
9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson viamalinowowa malinowowa
margharett
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viamalinowowa malinowowa
margharett
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viamalinowowa malinowowa

September 12 2018

margharett
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaxannabelle xannabelle
margharett
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaxannabelle xannabelle
margharett
margharett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl