Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

margharett
1150 343b 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxannabelle xannabelle
margharett
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaxannabelle xannabelle
margharett
7376 35a8
Reposted fromyanek yanek viaszmaragdowykot szmaragdowykot
margharett
6544 283f

May 05 2017

margharett
0321 8a55
Reposted fromtfu tfu
margharett13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
margharett
0341 193e
Reposted fromtfu tfu
margharett
4089 41d1
Reposted fromxawery xawery viaskrzacik skrzacik
margharett
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaskrzacik skrzacik
margharett
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
margharett
margharett
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabercik bercik
margharett
2238 8666

April 30 2017

margharett
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle
margharett
margharett
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viaxannabelle xannabelle
margharett
Jeśli spotyka Cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl