Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

margharett
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
margharett
7026 a6cd 500
Lublin.
Reposted bychoreraniskowoasylopathwalkthemoondwatancorajazzujfajnychnielubiejointskurwysynnot-good-enoughElodjachlodnawdowalittlemousegreenfoxcudokudontbemadanorexianervosahormezacitiesofnight21gramowsambaankaOnly2younastypsychotichereyesStoneColdSoberajriorientalnazupaoversensitivesecalecornutuummikimotoczekoladowezatraceniewszystkodupapampamwhizzkidzapachsianakmjzupsongdziejestolaamkejtsoulwaxajmagakwiatywewlosach-vstanekittylitteryanekamoniakdziwnerzeczypraesensnuttawersjax-raydissapointedbutnotsuprisedgitanaankaottak94nrvcmarkovitshlittlebadgerinnocentsoula-antimatterpurplecarbonatejuhasowaderidaskrawkizyciaahazaynloinnocencjasunrisesgeraltpsychotropowarybasferycznashillenyablackheartgirlszszszmycelineMaryiczaryjakmidzisiajzlemalajnaina12czerwcavivre1redsthtalarcioamaniapaulajnaedarcy
margharett
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl