Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

margharett
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaoxygenium oxygenium
margharett
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaoxygenium oxygenium
margharett
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
margharett
6814 8d68 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawpuscmnie wpuscmnie
margharett
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viasiostrzyca siostrzyca
margharett
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
margharett
7623 d25a 500
margharett
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viawiatrem-upojeni wiatrem-upojeni
margharett


Me at 4am sneaking around the house looking for a snack
margharett
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
margharett
8081 a354 500
sprawy, które bolą
margharett
Czas zawsze mknie najszybciej właśnie wtedy, gdy chcielibyśmy, by stanął w miejscu.
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
margharett
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza. 
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromlovvie lovvie viamalinowowa malinowowa
margharett

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viamalinowowa malinowowa
margharett
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viamalinowowa malinowowa
margharett
3656 8473
Reposted fromdelain delain viamalinowowa malinowowa
margharett
4727 b725 500
Reposted fromsoftboi softboi viamalinowowa malinowowa
margharett
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viabarszczowa barszczowa
margharett
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxvcth xvcth

November 08 2018

margharett
1533 eb8f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl