Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

margharett
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
margharett
margharett
Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty

November 07 2018

margharett
5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka viaBalladyna Balladyna
margharett
margharett
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBalladyna Balladyna
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
margharett
1225 e076
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie
margharett
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela
margharett
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viaelinela elinela
margharett
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viapanpancerny panpancerny
margharett
2777 e162 500
Reposted fromzciach zciach viagrarzynka grarzynka
margharett
5068 e5b9
Reposted fromnoone97 noone97 viaeazyi eazyi
margharett
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viakiks kiks
margharett
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viakiks kiks
margharett
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viakiks kiks
margharett

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaramoneska ramoneska
margharett
8631 be39
Reposted fromzciach zciach viasowa sowa
margharett
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
margharett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl